Vård på Centralen

Vård på centralen skapade för att kunna ta hand om de nyanlända som kom till Stockholms central. Många behövde snabb och enkel vård och ofta någon att prata med och som kunde ta hand om enklare saker direkt och dessutom informera om vart man kunde vända sig för att få mer avancerad hjälp på sjukhus etc.

Jag gjorde egentligen sidan för rätt länge sen, men jag kom på nu att den inte ligger uppe som referens. 🙂