Restaurangfolk – Recitera

Jag brukar arbeta tillsammans med byrån Recitera en del, de får helt enkelt in mycket uppdrag och behöver ibland lite hjälp för att hinna med. Jag har också en lite mer avancerad programmeringskunskap som ibland kan behövas vid vissa projekt. Den här gången var det Restaurangfolk som vi team:ade upp lite för att lyckas genomföra. Restaurangfolk är en intressant arbetsförmedling för folk i restaurangbranchen.