LiberianMe

LiberianMe är ett företag och en idé som ska bidra till att bygga upp Liberia och västafrika genom att svenska och liberianska företag arbetar tillsammans. Inom LiberianMe finns också Afrocrowd funding som är en crowdfundingsida som speciellt riktar in sig på afrikanska startupföretag. Konsultföretaget Slottsbacken konsult, som är ett mediakonsultföretag, är också en av den svenska delen i LiberianMe.