Sammanfattning

Ibland gör jag saker billigt eller gratis bara för att jag tycker det är roligt eller vettigt, Kör bara köör är ett mycket bra exempel på det. Jessica och Slejman som arbetar med det är mycket drivna och riktigt bra på det de gör. Det jag gjorde nu var ett flygblad / affisch till ett[.....]

Uppdraget

Gör en trycksak med lite bilder, logtyper och klämkäck text.

Tekniken

inDesign och en del Photoshoppande för att göra en PDF för både tryck och för att kunna skicka runt.